Select Language English

AYDINLATMA BİRİMLERİ ve DENKLEMLERİ

Aydınlatma tekniği, bir sistemde ekonomik ve kaliteli bir aydınlık sağlanması için gerekli hesap yöntemlerini kapsamaktadır.
Bir aydınlatma hesabında genel olarak aşağıdaki yöntem kullanılır.
Aydınlatılacak bölgenin ortalama aydınlık şiddeti, aydınlatma amacına uygun olarak, hesap yöntemi ve denklemler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

DENKLEMLER

DENKLEM

SEMBOLÜ

AÇIKLAMA

Z

Ampul sayısı

ØT

Gerekli toplam ışık akısı (lm)

ØL

Bir ampulün verdiği ışık akısı (lm.)

k

Bölge indeksi (mahal boyutlarına bağlı olarak)

a

Uzunluk (m)

b

Genişlik (m)

h

Işık kaynağının çalışma düzlemine olan yüksekliği (m)

H

Işık kaynağının zeminden yüksekliği (m)

H1

Çalışma düzleminin zeminden yüksekliği

E

Gerekli aydınlık seviyesi (LUX) tablodan seçilir

A

Aydınlatılacak bölgenin alanı (m2)

d

Tesisin kirlenme faktörü (Tablodan seçilir)

Tesisin ışığı yansıtma verimi. Aydınlatma sahasını sınırlayan tavan, duvar ve zeminin yansıtma faktörlerine, bölge indeksine ve seçilen armatür tipine bağlı olarak tablodan seçilir.

VERİLER

ODA BOYUTLARI

KİRLENME FAKTÖRÜ: 1.25

AYDINLIK ŞİDDETİ

ARMATÜR TİPİ

“TL” 54/40 w ampulün verdiği ışık akısı ØL

a=13 m.

TAVAN: AÇIK 0.8

E=500 LUX

(TABLODAN SEÇİLİR)

TMS 240

b=5.5 m.

DUVAR: HAFİF KOYU 0.5

LAMBA TİPİ

H=3 m.

ZEMİN: KOYU 0.1

“TL” 54/40 W.

2100 Lümen

HESAPLAMA YÖNTEMİ

SIRA NO

İSTENİLEN

DENKLEM

HESAPLAMA

SONUÇ

1h

h=H-h1

h=3-0.85 m.

h=2.15 m.

2k

k=2

3

Tesisin aydınlanma etkinlik faktörü (Tablodan seçilir)=0.46

4d

Tesisin kirlenme faktörü (Tablodan seçilir) d=1.25

5A

A=axb

A=13×5.5 m

A=71.5 m2

6ØT

ØT=97146

7Z

Z=46 adet

8“TL” 54/40 W

Z=46 adet fluoresant ampul kullanılacak

9T MS 240

Bir armatürde 2 adet “TL” 54/40 W. fluoresant ampul olduğuna göre

10Z/2

büro aydınlatmasında 23 adet TMS 240 armatür kullanılacaktır.

Büro aydınlatmasını armatür sayısına göre tekrarlarsak
11E

E=497 LUX

Bir büro aydınlatmasında E= 497 Lux’lük bir aydınlatma seviyesi elde edilir.

YANSITMA BİLGİLERİ

Tavan, duvarlar ve çalışma düzlemi-

nin ışık yansıtma katsayıları.

YAPI MALZEMELERİ

DUVAR BOYALARI

Tavan

Duvarlar

Çalışma

Ak ağaç,huş ağacı

0,50

Beyaz

0,30-0,70

Düzlemi

Meşe,açık renk,parlatılmış

0,25-0,35

Açık gri

0,40-0,60

0,8

0,8

0,3

Meşe,koyu renk,parlatılmış

0,01-0,15

Orta gri

0,25-0,35

0,8

0,5

0,3

Sunta,krem rengi

0,50-0,60

Koyu gri

0,10-0,15

0,8

0,3

0,3

Granit

0,20-0,25

Mavi

0,15-0,20

0,5

0,5

0.3

Kireç taşı

0,35-0,55

Açık yeşil

0,45-0,55

0,5

0,3

0,3

Mermer,parlatılmış

0,30-0,70

Koyu yeşil

0,15-0,20

0,7

0,7

0,2

Harç,açık renk;kireç badana

0,40-0,45

Açık sarı

0,60-0,70

0,7

0,5

0,2

Sıva(Alçı)

0,90

Kahverengi

0,20-0,30

0,7

0,3

0,2

Kum taşı

0,20-0,40

Pembe

0,45-0,55

0,8

0,8

0,1

Ahşap kaplama (Doğal)

0,20-0,30

Koyu kırmızı

0,15-0,20

0,8

0,5

0,1

Çimento,beton,çıplak

0,20-0,30

0,8

0,3

0,1

Kiremit,kırmızı,yeni

0,10-0,15

0,5

0,5

0,1

0,5

0,3

0,1

0,5

0,3

0,1