Select Language English
 • KARMA LIGHTING olarak alanımızda Lider Firmalardan biri olmamızın Gururunu yaşamak ve ileride de yaşatılmasını sağlamak için;
 • Sektörümüzün vermiş olduğu bilinçle, günümüz şartlarında her türlü teknolojiyi kullanarak
  Taahhüt ettiğimiz işleri zamanında ve projelerine uygun olarak gerçekleştirmek.
 • Müşteri Memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.
 • Kanuni Mevzuat ve şartlara taviz vermeden uymak.
 • Devamlı iyileştirmeye azami özen göstermek.
 • Kalite düzeyini sürekli yükseltmek için tüm çalışanlarımızın fikirlerini alıp, projelerimize katılımlarını sağlamak.
 • İş yaptığımız kurumlarda sağladığımız güvenin, büyük bir sermaye olduğunun bilincinde olmak ve bu sermayeyi her geçen gün arttırmak.
 • Tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek.
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek.
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek. canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak.
 • Kalite, İSG&Çevre Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak.
 • Çevreye ve İnsanlara saygılı olmak çalışanlarımızı ve müşterilerimizi veli nimetimiz olarak kabul etmek.
  Firmamızın Kalite, İSG&Çevre Politikasıdır.